Free webinar

The investment potential
of Balkan hydropower

Organised by

 20 June,  2pm СЕT

MAIN

Regjioni i Ballkanit e ka hidropotencialin e pashfrytëzuar më të madh në Evropë.

Deri në 30% të lumenjve në regjion janë në formën e tyre origjinale. Sipas vlerësimeve, fuqia hidroenergjetike potenciale e Ballkanit mund të arrijë 80,000 GW/h.

Hidroenergjetika është burimi kryesor e energjisë elektrike në regjion. Në Shqipëri nëpërmjet fuqisë se ujit gjenerohen 98% e të gjithë energjisë elektrike, në Bosnjë dhe Hercegovinë – 41%, në Serbi – 30%, në Malin e Zi – 31%.

Me përkrahjen e organizatave financiare ndërkombëtare është planifikuar realizimi i më shumë se 2000 projekte hidroenergjetike.

Mësoni më shumë për potencialin hidroenergjetik e vendeve të Ballkanit, si dhe për projektet e investimeve për ndërtimin dhe modernizimin e stacioneve hidroenergjetike.

+7 (499) 505 1 505 (Moscow)  +44 207 394 30 90 (London)

Në webinar do të gjeni përgjigjet në pyetjet që vijojnë:

ilët projekte të rinj për ndërtimin dhe modernizimin e stacioneve hidroenergjetike që ekzistojnë janë planifikuar në regjionin e Ballkanit në 2018-2025?

Contacts:

Important! If you are not able to join the webinar at the appointed time, follow the link on the right to register and get a recording a few days after the webinar.

Oksana Soboleva

Summit producer

Hydropower Balkans 2017

OSoboleva@vostockcapital.com

www.hydropowerbalkans.com

Cilat janë tendencat në zhvillimin e tregut të Ballkanit - një analizë e mundësive të reja, parashikimi i zhvillimit për 10 vitet e ardhshme

REGISTRATION

Cilat strategjitë e suksesshme ia vlen të përdoren gjatë ndërtimit dhe modernizimit e stacioneve hidroenergjetike në regjionin e Ballkanit?

Irina Stepanova

Marketing manager
Hydropower Balkans 2017

IStepanova@vostockcapital.com

www.hydropowerbalkans.com

Organised prior to

Official Partner: