Free webinar

The investment potential
of Balkan hydropower

Organised by

 20 June,  2pm СЕT

MAIN

Балкански регион има највећи неискоришћени хидропотенцијал у Европи. До 30% од свих река у региону се налазе у свом изворном облику. Потенцијални хидроенергетски капацитет Балкана је процењен на 80,000 GW/h.

Хидроенергетика је главни извор електричне енергије у региону. У Албанији се помоћу хидрокапацитета генерише 98% од целокупне електричне енергије, у Босни и Херцеговини - 41%, у Србији - 30%, у Црној Гори - 31%.

Уз подршку међународних финансијских институција у региону је планирана реализација више од 2000 хидроенергетских пројеката.

Сазнајте више о хидроенергетском потенцијалу Балканских земаља, као и о инвестиционим пројектима изградње и модернизације хидроелектрана

+7 (499) 505 1 505 (Moscow)  +44 207 394 30 90 (London)

На вебинару ћете наћи одговоре на ова питања:

Који инвестициони пројекти за изградњу нових и модернизацију постојећих хидроелектрана су планирани да се реализују у Балканском региону током 2018-2025?

Contacts:

Important! If you are not able to join the webinar at the appointed time, follow the link on the right to register and get a recording a few days after the webinar.

Oksana Soboleva

Summit producer

Hydropower Balkans 2017

OSoboleva@vostockcapital.com

www.hydropowerbalkans.com

Какви су трендови развоја тржишта на Балкану – анализа нових могућности, прогноза развоја за наредних 10 година

REGISTRATION

Које успешне стратегије за реализацију пројеката треба применити у изградњи и модернизацији хидроелектрана Балканског региона?

Irina Stepanova

Marketing manager
Hydropower Balkans 2017

IStepanova@vostockcapital.com

www.hydropowerbalkans.com

Organised prior to

Official Partner: